>> 21st Open International Online Abacus Competition RESULT CHART

Select Level
Click to Show Result Chart

Competition Champion of Champion

HallTicketNo : 21508
Name : TANMAY RAHUL PARATKAR
Marks : 840/800
Group : A

Competition Champions

HallTicketNo : 21497
Name : AARADHYA SHRINIWAS KONDLE
Marks : 820/800
Group : B
HallTicketNo : 21381
Name : MADHURA SAGAR KONGE
Marks : 820/800
Group : B
HallTicketNo : 21400
Name : ANUSHKA AMOL PAWAR
Marks : 820/800
Group : B
HallTicketNo : 21436
Name : SHREEJIT SANTOSH PAYGUDE
Marks : 820/800
Group : B

Competition Champion of Champion

HallTicketNo Student Name Center Name Level Name Group Total Marks Out Of Marks Bonus Marks Grand Total Marks
21508 TANMAY RAHUL PARATKAR MRS. D.S. MATH KID-1 A 800 800 40 840

Competition Champions

HallTicketNo Student Name Center Name Level Name Group Total Marks Out Of Marks Bonus Marks Grand Total Marks
21497 AARADHYA SHRINIWAS KONDLE MRS. NIRMALA BINGI KID-1 B 790 800 30 820
21381 MADHURA SAGAR KONGE MRS. MAYURI H. GADHAVE KID-1 B 790 800 30 820
21400 ANUSHKA AMOL PAWAR SHIFA ATTAR KID-1 B 790 800 30 820
21436 SHREEJIT SANTOSH PAYGUDE MANSI SHARMA KID-1 B 790 800 30 820

Competition 1st Prize

HallTicketNo Student Name Center Name Level Name Group Total Marks Out Of Marks Bonus Marks Grand Total Marks
21568 HARSHALI ARVIND DHEKANE SHIFA ATTAR KID-1 C 800 800 20 820
21392 JAGDISH SATISH RASKAR SHIFA ATTRA KID-1 C 800 800 20 820
21407 ANVI SACHIN JAMDADE SHIFA ATTAR KID-1 B 790 800 30 820
21410 UNNATI SHRIKANT KADAV SHIFA ATTAR KID-1 B 790 800 30 820
21351 PRIYANSH PROMOD GAIKWAD DAKSHATA GHADGE KID-1 A 770 800 40 810
21582 KAVIN DINESH R.P. NEELAVATHY KID-1 A 770 800 40 810
21591 SAI ROSHANI RAGHAVAN R.P. NEELAVATHY KID-1 B 780 800 30 810
21560 YASHVITHAA SHANKAR REKHA SURESH KID-1 B 780 800 30 810

Competition 2nd Prize

HallTicketNo Student Name Center Name Level Name Group Total Marks Out Of Marks Bonus Marks Grand Total Marks
21386 ARJUN PRASHANT JADHAV RASHMI KODAG KID-1 C 790 800 20 810
21380 SWARA GOPAL KONGE MRS. MAYURI H. GADHAVE KID-1 B 780 800 30 810
21543 SHRAVANI MITHUN GAJJAM MRS. NIRMALA M. BINGI KID-1 C 790 800 20 810
21561 KRITHIK SHANMUGAM REKHA SURESH KID-1 B 770 800 30 800
21510 NAVYA SUNNY DHAWAN SUREKHA GIRI KID-1 B 770 800 30 800
21476 SAIKAVIN SURULIMANI MURUGAIAH KUZHALI K A KID-1 C 780 800 20 800
21292 APURVA DILIP DHOBALE WAHEEDA BAIG KID-1 C 780 800 20 800
21317 MRUNAL MUKUND WALEKAR RASHMI RAVINDRA KODAG KID-1 C 780 800 20 800
21611 PADMNABH BALAJI BIRAJDAR RASHMI KODAG KID-1 C 780 800 20 800
21612 SAKSHAM YOGESH BAMANI RASHMI KODAG KID-1 C 780 800 20 800
21558 JANAK DHIRAJ AGARWAL SONAM AGARWAL KID-1 B 760 800 30 790
21574 DHURUVAN SURESH REKHA SURESH KID-1 A 750 800 40 790

Competition 3rd Prize

HallTicketNo Student Name Center Name Level Name Group Total Marks Out Of Marks Bonus Marks Grand Total Marks
21326 VEDANT DHANANJAY YEDAGE RASHMI KODAG KID-1 C 770 800 20 790
21570 SHARDUL RAMESH KADAM SHIFA ATTAR KID-1 C 750 800 20 770
21517 MAHATHUVAN R A.ANITHA KID-1 E 770 800 0 770
21572 VIPIN JOHAN GEORGE INFANT RAJESH REKHA SURESH KID-1 C 740 800 20 760
21518 SUDHARSAN M A.ANITHA KID-1 E 750 800 0 750
21347 RUDRANI RUPAK PAL KINNARI KID-1 E 750 800 0 750
21486 ISHAN AASHISH DESHPANDE SHIFA ATTAR KID-1 B 700 800 30 730
21607 VARADA MANDAR LAKHOTE SONAM AGARWAL KID-1 B 690 800 30 720
21597 DHAKSHIN VINOD REKHA SURESH KID-1 A 670 800 40 710
21296 DEEP PRASHANT BIRARI WAHEEDA BAIG KID-1 C 690 800 20 710
21439 AALOK NILESH CHAVAN SHIFA ATTAR KID-1 C 620 800 20 640
21581 HEER MANISH GOYAL SONAM AGARWAL KID-1 B 550 800 30 580
21557 AARAV VAIBHAV BIDE SAMPADA KULKARNI KID-1 A 540 800 40 580